Рајкова пећина

Меандри Увца

Ђавоља Варош

ДОБРО ДОШЛИ

 
Геоморфологија је наука о настанку и развићу природних облика у рељефу Земљине површи. Облици могу настати под утицајем ендогених и егзогених процеса. Геоморфологија се бави прикупљањем квалитативних и квантитативних параметара о терену, региструје појавне морфолошке облике и бави се утврђивањем разлога њиховог настанка и даје квалитетне податке потребне за изучавање историје стварања терена. Ова дисциплина припада геонаукама. Изучавањем геоморфологије баве се геолози, географи, геодете, археолози, грађевинари, шумари итд.

Удружење „Друштво геоморфолога Србије“  је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области геоморфологије, као и сродних дисциплина геонаука.  

Циљеви Удружења су: промовисање, повезивање, усaвршавање и унапређивање геоморофолошких истраживања у Србији, као и представљање геоморфолога Србије у међународним савезима и удружењима.

Параметри за приступ (Zoom) - 27.02.2021. у 10:50 часова

https://us02web.zoom.us/j/9385276196?pwd=L2EwSzM0VHkzZElSdDRUWlI2cklLdz09
Meeting ID: 938 527 6196
Passcode: 8fNbmF

ПРОГРАМ (PDF)

 

on 20 фебруар 2016
Погодака: 2397